Struktura Organizacyjna

Szpitalem kieruje Dyrektor powołany przez organ tworzący. W strukturze Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej znajdują się oddział Ginekologii z dwoma pododdziałami: Ginekologii Jednego Dnia oraz Endokrynologii Ginekologicznej i Oddział Położniczy z pododdziałami: Położnictwa Rooming In, Patologii Noworodka, Blokiem Porodowym i Patologii Ciąży.

 

Jednostki pomocniczej działalności medycznej Szpitala:

 • Apteka Szpitalna z Pracownią Żywienia Pozajelitowego

 • Pracownia RTG z gabinetami radiologicznymi i mammografii

 • Pracownia Histopatologii

 • Bank Krwi

Jednostki pomocniczej działalności niemedycznej Szpitala:

 • Pion Finansowo – Księgowy

 • Dział Kadr i Płac

 • Dział Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Rozliczeń z NFZ

 • Pion Administracyjno-Gospodarczy

 • Kapelan Szpitalny

 • Radca Prawny

 • Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Przy Szpitalu Inflancka działa Przychodnia, która posiada 10 specjalistycznych poradni oraz cztery punkty konsultacyjne.

Poradnie działające w ramach Przychodni:

 • Ginekologiczno – Położnicza

 • Ginekologii Onkologicznej

 • Patologii Ciąży

 • Patologii Szyjki Macicy

 • Endokrynologii Ginekologicznej

 • Chorób Piersi

 • Planowania Rodziny

 • Urodynamiczna

 • Cytologiczna

 • Pracownia KTG

Punkty Konsultacyjne w Przychodni:

 • Anestezjologiczny

 • Ginekologiczno-położniczy 

 • Internistyczny

 • Neonatologiczny

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.