Kontakt

Szpital Specjalistyczny „Inflancka”

im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”

ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa

NIP: 525-20-94-693  REGON: 013003050  KRS: 0000216065

 

Godziny Pracy 

Kontakt 

Sekretariat Dyrekcji Szpitala

8.00 – 16.00 

 

+ 48 22 697 31 10

 fax: +48 22 697 31 11

 mail: sekretariat@inflancka.pl 

 

 Rejestracja Wizyt

8.00 – 16.00

+48 22 697 33 33

+ 48 22 697 32 41

 Centrala

 

24/7

 

+ 48 22 697 32 01

 Izba Przyjęć

 

24/7

 

+ 48 22 697 31 35

 Przychodnia  

 

 Harmonogram pracy

 

 Rejestracja wizyt:

   +48 22 697 33 33

    +48 22 697 32 41

Kwalifikacja do cięcia cesarskiego:

22 69 73 129 

Wyniki badań histopatologicznych:

   +48 22 697 31 29 

 Dział Dokumentacji  Medycznej, Statystyki

 i Rozliczeń z NFZ 

 

8.00 – 15. 00

 

+ 48 22 697 31 59

 Dział Kadr 

7.30 - 15.30

+ 48 22 697 3 142

 Dział Finansowy

8.00 – 16.00 

+ 48 22 697 3 152

Zamówienia Publiczne 

8.00 – 16.00 

+ 48 22 697 31 06

+ 48 22 697 31 07

 

ODWIEDZINY PACJENTEK

Odwiedziny Pacjentek odbywają się w godzinach 9.00 - 19.00. Jednorazowo u Pacjentki może przebywać jedna osoba. Wierzchnie ubranie należy pozostawić w szatni Szpitala a w przypadku złej pogody (deszcz, śnieg) dodatkowo założyć obuwie ochronne. Na oddziałach mogą przebywać osoby powyżej 14 roku życia. 

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.